Egyptens moderna historia

jan 03

Under 1800-taet låg Egypten under brittiskt styre. Och den dominanta personen under de första åren av brittiskt styre vad Evelyn Baring som var en del av en väletablerad familj av bankirer. Han kom till Egypten för första gången 1877 som en tjänsteman för att diskutera Egypten skuld till Storbritannien. Efter britterna besegrade Arabi Pasha, 1882, återvänder Baring till Egypten som chef över den brittiska administrationen i landet. Under de följande 15 åren blomstrar den egyptiska ekonomin i takt med att Baring har tagit över alla inhemska ekonomiska affärer inom landet.

Baring och brittiskt styre

Eldon Gorst

Men Barings auktoritära förhållningssätt och hans tendens att enbart arbeta med den härskande klassen i Egypten gör att han får fiender bland nationalistiska egyptier. Som ett svar på det och på ökande spänningar mellan britter och nationalister avsätter den brittiska regeringen Baring och tillsätter en ny chef för den brittiska administrationen i Egypten – Eldon Gorst. Men oroligheterna fortsätter att växa inom landet och i takt med att spänningarna ökar även i utlandet – bland annat genom det Osmanska riket förklarar krig mot Storbritannien sprider sig tankarna om revolution även i Egypten. Britterna försöker att lugna ner situationen genom att förklara Egypten som ett brittiskt protektorat, snarare än som en del av Storbritannien.

Åren till självständigheten

Så snart Storbritannien har gjort Egypten till ett protektorat blir Egyptens dåvarande kung ersatt av sin broder Husayn Kamil. Tre år senare dör kungen, och blir

Saad Zaghlul

ersatt av hans yngre broder Fuad. Egypten är inte som land direkt involverat i första världskriget men när osmanska riket blir besegrat förlorar Egypten sitt hopp om självständighet. Framför allt efter Frankrike och Storbritannien förklarar sitt krig mot nationalister inom landet. Under de sista månaderna 1918 formas ett politiskt parti i Kairo av Saad Zaghlul under namnet Wafd. De strävar efter att bilda ett självstyrande Egypten utan inblandning av Storbritannien i sina inhemska affärer. Men britterna ser inte enkelt på det här och under den första hälften av 1919 arresteras 9 medlemmar ur partiet och blir skickade till Malta under husarrest.

Egyptens självständighet

Under de kommande 3 åren är situationen spänd och partiet får fler och fler anhängare. Till slut ger Storbritannien upp och föreslår omedelbar självständighet i Egypten med ett undantag. Brittiska soldater ska stanna kvar i landet och skydda deras intressen – framför allt Suez-kanalen som är en viktig transportlinje för deras handelsfartyg.  Brittiska soldater är kvar i landet fram till 1949 då egyptiska nationalister har tagit makten och tvingar britterna ut ur landet. Men britterna höll sig kvar men isolerade sig till området vid Suez-kanalen. 1952 genomfördes en kupp av en grupp militärer inom den egyptiska armén för att överta makten från kungen i landet. Kuppen lyckades och Gamal Nasser tog makten tillsammans med sitt parti. Tillsammans förespråkade vad de kallade arabisk socialism där de förespråkade ett förstatligande av företag i landet. Inom sin tid kom de även att försöka förstatliga Suez-kanalen, men deras försök till att göra så fick utrikespolitiska konsekvenser.