Fakta om Egypten

apr 04

På arabiska kallas Egypten Misr och under de förhistoriska tiderna var landet känt under namnet Kemet, eller det svarta landet, på grund av den bördiga jord som visade sig efter Nilens årliga översvämning. Den händelse gjorde Egypten till ett bördigt land där det gick bra att odla vilket gjorde att många människor bosatte sig längst ån. Framför allt i Delta-området där många grödor odlades, och fortfarande odlas. Egypten täcker en yta på ungefär en miljon kvadratkilometer och gränsar till Israel och Gaza-remsan i nordöst, det röda havet i öst, Sudan i söder, och Libyen till väst och medelhavet i norr. Det är det tredje mest befolkade landet i Afrika och det mest befolkade landet i mellanöstern med ungefär 80 miljoner människor som bor i, eller runtomkring, delta-området. Endast ungefär 5,5% av den totala boytan är bosatt av människor och det är området som gränsar till Nilen. Det övriga området är obeboelig ökenmark.

Vertikal linje

Nilen sträcker sig i en vertikal linje genom Sahara-öken och området till väst är känt som den västra öken eller Libyens öken. Området till öst så långt som bort till röda havet kallas den östra öken. Ökenområdet själv är väldigt glesbebott med en liten grupp människor som lever kring oaser så som Foyoum, Siwa Daklha och andra grupper. Den libyska öknen är plats för en enormt stor öken som är känd som den gigantiska öknen som ligger på en plats där flera platser är under havsnivå.

Gammalt land

Egypten som ett enat land ska enligt historiker ha skapats runt 3 200 före Kristus även om det finns indikationer på att människor har bott här ända sedan den neolitiska tiden redan 8 000 före Kristus. Och kanske ännu längre bak i tiden än så. Vissa kallar det civilisationens vagga. Varför de människorna valde att bosätta sig runt Nilen är inte helt säkert. Vissa tror att Saharaöknen än gång i tiden var en bördig plats där jordbruk och djur levde, men att klimatet sedan förändrades vilket tvingade lokalbefolkningen att söka efter nytt vatten. När de väl hittade Nilen så ansåg de att det var en bra plats att bosätta sig på. De årliga översvämningarna gjorde att marken runtomkring ån blev bördig varför den lämpade sig perfekt för jordbruk. Det här var även en tid då de började att använda sig av smarta verktyg för att göra sitt jordbruk mer effektivt som vattengångar och olika bevattningssystem som hjälpte dem.

Nutiden

Idag är Egypten den snabbast växande befolkningen i Arabvärlden. Med sin begränsade yta som går att leva på och beroendet av Nilen har alla bidragit till att naturens resurser har överanvänts och har påverkat så väl naturliv som samhälle. Regeringen i landet har kämpat med att möta behoven av den allt växande befolkningen genom ekonomiska reformer, massiva investeringar i kommunikationer och bättre infrastruktur.  2011 förändrades landet markant då den arabiska våren triggade igång stora demonstrationer runt om i Egypten vilket slutligen ledde till att presidenten avgick. Även om läget har stabiliserat sig idag så finns det fortfarande stora inhemska problem även om det fortfarande är säkert att resa dit som turist.

Nutiden