Floder i Egypten

feb 19

Egypten består i princip bara av öken, men har ändå några vattendrag som ser till att landet får grönska och framför allt ser till att folket i landet har tillgång till vatten, så att de kan odla och fiska. Vilket är tur med tanken på att Egypten är det land som har flest invånare i Arabvärlden.

Det finns i stort sett bara en flod som Egyptens folk kan förlita sig på och det är Nilen, som sträcker sig genom hela landet. Längst Nilen finns de enda odlingsmarken i Egypten och beräknas har runt 93 miljoner människor boende i flodens närhet. Utan Nilen och alla dess bifloder hade Egypten inte klarat av att försörja allt folk i landet.

Nilen

Nilen eller som den heter på arabiska Bahr an-Nil, är uppdelad i två olika källflöden – Blå och Vita Nilen. Blå Nilen, som så småningom blir en enda flod och rinner ut i Medelhavet i sitt stora Nilen delta. Floden är cirka 6 670 kilometer lång och anses vara andra längsta floden i hela världen. Amazonfloden är den längsta.

Blå Nilen (Bahr al-Azraq) får sitt vatten från Tanasjön på det Abessinska höglandet i landet Etiopen och har en längd på cirka 1 500 kilometer. Vita Nilen (Bahr al-Abyad) börjar i Victoriasjön och sjön ligger på gränsen mellan länderna Kenya, Uganda och Tanzania, samt har en längd på 3 700 kilometer.

Floderna möts vid Khartoum och floden får namnet Nilen och rinner hela vägen genom Egypten. Vid Kairo delar Nilen upp sig ett vidsträckt delta på 24 000 kvadratmeter och har en bredd på 260 kilometer. I delta bildas det två grenar som bildar huvudfloderna – Rosetta och Damietta.

Bahr al-Ghazal

Nilen

Nilen

Bahr al Ghazal är en biflod till Nilen och kommer från vänster sidan om floden. Denna flod börjar i landet Sudan och är faktiskt Vita Nilens allra viktigaste tillflöde. Längden på floden är 716 kilometer och kommer från i trakterna vid gränsen emot Kongo-Kinshasa och Centralafrikanska republiken. Floden får namnet Bahr al-Ghazal när den möter en annan biflod – Jur, Bahr al-Arab och Tonj. När floden når Lake No rinner den ihop med Bahr al-Jabar (Bergsnilen) och bildar därefter Vita Nilen.

Sobat

Sobat även kallad för Bahr al-Asfat är en flod som har sin början i Sydsudan i landet Afrika och tillhör den sydligaste bifloderna till Nilen. Sitt källflöde får Sobat från floden Baro som rinner i västra delen av landet Etiopen. Floden har en ungefärlig längd på 354 kilometer som går i en nordvästlig riktning. Sobat når och rinner ihop med Vita Nilen två mil söder om staden Malakal. Sobat och Baro har tillsammans en längd på 740 kilometer. Tack vare att Sobat översvämmas under månaderna november och december drar den med sig enorma mängder av sediment som är vitt. Vilket ger Vita Nilen sitt namn.

Atbara

Atbara är även en av bifloderna till Nilen och är ett av flodens största tillflöde. Längden på floden är cirka 805 kilometer och har sitt ursprung från Etiopens nordvästra del, 50 kilometer från norra delen av Tanasjön och 30 kilometer från Gondars västra del. Dessa får stora mängder av vatten från Etiopens berg. Atbara rinner samman med Nilen just vid staden Atbara som ligger 300 kilometer nordost om staden Khartoun. Atbara är den sista bifloden som flyter ihop med Nilen innan denna stora flod når Medelhavet.