Mäktiga kvinnor i forna Egypten

apr 29

En av anledningarna till att forna Egypten var en plats som blomstrade var att den byggdes av så väl män som kvinnor. Kvinnor ansvarade inte enbart för att ta hand om hushåll och barn utan hade även andra viktiga roller som att vara krigare, diplomater och regenter. I motsatt till modern tid, så uppskattades de kvinnliga insatserna i det forna Egypten och de behandlades jämställt mot män. Du kan hitta flera spår av det här i många av de texter och avbildningar som har funnits i Egypten från den tiden. De refereras ofta till olika maktsymboler som styrka, lojalitet och hängivenhet. Här kommer några fler exempel på varför kvinnor var riktiga ledare i det forna Egypten.

Representationen av sanning och rättvisa var en kvinna

Enligt forna egyptiska texter var representationen av sanning, moral, balans, lag och ordning avbildat en gudinna under namnet Maat vilket betyder sanning på egyptiska. Hon hjälpte att balansera universumet, att avsluta kaoset och att hantera så väl människor som gudar. Maat hade inte enbart en viktig roll i att skapa harmoni i universumet, men en än viktigare roll i efterlivet när hon vägde hjärtan mot fjädrar för att avgöra ödet av så väl de som levt i dygd mot de som syndat under sitt liv. De forna egyptierna trodde att om sitt hjärta vägdes mot en fjäder av Ma’at (representationen av sanning och renlighet) så kunde man avgöra vilken person som hade levt sitt liv i dygd. Det finns flera avbildningar som visar hur hon håller en spira i en hand som symboliserar kraft och en ankh – nyckeln till livet – i den andra.

Rädda tronen från våldsamhet och ondska

Isis är gudinnan för barn och bevakare av de döda. Hon spelade en väldigt viktig roll i att behålla tronen från hennes ondskefulla broder, Set. Enligt mytologin var Set guden av stormar och öken som mördade hans bror Osiris för at ta över tronen. Isis samlade sedan hennes makes kropp för att få en son med honom. Horus, sonen av Isis och Osirirs blev sedan Sets motståndare och räddade tronen från honom. Hon var känd för att vara starkare än 1 000 soldater och är ofta symboliserad som en kvinna med en tron över sitt huvud. Hon kvarlevde som en stark symbol i det romerska riket.

En utmärkt rådgivare

En utmärkt rådgivare

Drottning Tiye som var gift med Amenhotep III, moder till Akhenaten, farmor till Kung Tutankhamun. Det är tre av de mäktigaste männen i det forna Egypten. Och trots att hennes namn inte är lika välkänt som det borde var så var hon en av de mest framställda kvinnorna i det forna Egypten enligt historiker. Tiye var en rådgivare till hennes make och sin son och hade en tydlig påverkan på sin makes beslut. Det här är bara några av de punkter som gjorde att kvinnor var väl respekterade i det forna Egypten. Självklart varierade den synen under åren och då det forna Egypten var ett rike som sträckte sig under tusentals år finns det självklart personer vi har glömt bort att nämna.