Vad du inte visste om Egypten

mar 04

Vi fortsätter med en till artikel om saker du inte kände till om Egypten. Egypten är ett mytomspunnet land med många myter och legender i sig. Det beror mycket till del av deras långa historia som sträcker sig i flera tusentals år. I Egypten bosatte sig nämligen de första personerna runt den långa floden Nilen där den första civilisationen byggdes. Och under den tiden växte många av de myterna fram. Här kommer vi med tre saker som du kanske trodde var sant i Egypten, men som inte stämmer alls. Med det sagt. Här kommer tre saker du inte visste om Egypten.

Egyptiska kvinnor hade samma rättigheter som män

I Egypten hade män och kvinnor samma rättigheter och skyldigheter i samhälle. De betraktades som jämlikar i lagens ögon. Det betyder att kvinnor hade möjlighet att äga, tjäna, köpa och sälja fastigheter. De kunde leva utan beskydd av män och hade rätt att skilja sig och vid händelse av dödsfall fick de uppfostra sina barn själva. De kunde försvara sig själv i en domstol och bli straffad. Samtliga i Egypten förväntades att gifta sig med sin make och fru innan de skaffade barn. Men det fanns fortfarande en viss uppdelning i hushållet. Kvinnan var ansvarig för hemmet och alla de sysslor som behövde göras inom hemmet inkluderat uppfostran av barn medan mannen förväntades att arbeta utanför hemmet.

 

”Kungen” i Egypten kunde vara en kvinna

I de flesta fall var kungen av Egypten sonen till den föregående kungen. Men det här var inte alltid möjligt varför tronskiftet ibland skedde till förmån för en kvinna.  Vid minst tre tillfällen tog en kvinna tronen och regerade landet efter eget behag som en kvinnlig kung – eller drottning – och använde kungens fulla bestämmanderätt så som hon önskade. Den mest framgångsrika av de tre drottningarna hette Hatshepsut och regerade över Egypten i över 20 år. I det engelska språket är ordet kung specifikt för män, kan vi istället benämna dessa tre som drottningar. Men samtidigt översätts den egyptiska varianten av drottning till ”kungens fru” vilket inte passar in för dessa kvinnor.

Få egyptier gifte sig med sina systrar

Vissa av Egyptens kungar gifte sig med sina systrar eller halv-systrar. De giftermålen garanterade att drottningen var upplärd redan från födsel om hur en drottning bör bete sig, och att hon var lojal mot sin kung och sina barn under hela sin livstid. Kungafamiljen bistod även med makar till prinsessor som annars skulle vara ogifta samtidigt som de begränsade antalet personer som skulle kunna hävda sin rätt till tronen. Men, dessa typer av giftermål var aldrig obligatoriska. Och vissa av Egyptens mest välkända drottningar av inte infödd i kungafamiljen. Dessa typer av giftermål var inte vanliga utanför kungafamiljen förrns långt in i dynasti-eran. Den begränsade terminologin i Egypten där ord som fader, moder, broder, syster, son och dotter knappt användes. Och tendensen att använda dessa ord fick ordet syster att ibland ha samma innebörd som ordet för fru eller älskare. Något som skapade väldigt mycket förvirring.

Få egyptier gifte sig med sina systrar